Anasayfa   I   Kelime Türetme   I   Kitap&Cd   I   İletişim
en iyi ingilizce kursu, pratik ingilizce ingilizce ceviri, ingilizce dersleri ve kursları hızlı ingilizce kursu - kursları, ingilizce konu anlatımı
 
 
İngilizce Ve Temel Kavramlar

Aşağıda halihazırda İngilizce öğrenmekte olanlar için yararlı olacağına inandığım bazı bilgiler yer almaktadır. Bunlar İngilizce eğitim hayatınızda size kolaylık sağlayacak ve öğrenmekte olduğunuz konuları daha net analiz etmenize yardımcı olacaktır.

Sizlere yararlı olması inancımla,
Erhan SARIOĞLU


İngilizcede Ana Cümle Formülü

İngilizce gramer yapısında istisnai durumlar dışında hiçbir şart ve konumda cümle yapısında oynama yapamazsınız. Yani cümle içinde kelimelerin yerlerini Türkçede olduğu gibi değiştirerek devrik cümleler elde edemezsiniz. Bu da İngilizce öğrenenler için inanılmaz kolaylıklar sağlayarak her şeyin matematik mantığı içinde kalmasına yol açar.

İngilizce bir cümle yapılırken ;

ÖZNE + YÜKLEM  + NESNE + YER + ZAMAN

Kim Neyi Nasıl Nerede Ne zaman


sıralaması uygulanır.

Örneğin ;

Tom bahçede masayı bir fırça ile saatlerce temizledi cümlesi

Tom temizledi masayı bir fırça ile bahçede saatlerce mantığı ile yapılır
Ö Y N B Y Z

Yüklem = temizledi
Kim = Tom
Neyi = masayı
Nasıl = bir fırça ile
Nerede = bahçede
Ne zaman = saatlerce

Tom

temizliyor
temizleyecek
temizliyordu
temizleyebilir
temizlemeli

masayı bir fırça ile bahçede saatlerce

İngilizce içinde bir cümlenin yüklemi değişmesine rağmen malzeme olarak adlandıracağımız cümlenin sabitleri değişmemektedir. Yani cümle standardı her konumda aynıdır ve tek formüle göre yapılır.


İngilizcede Eklerin Kullanım Mantığı

Bir ikinci nokta da, İngilizce içinde Türkçede olduğu gibi kelimelerin sonuna gelen ekler yoktur. Başka bir ifade ile kelimeler daima yalın haldedir. Biz bu takıları Türkçeye çevirirken dolgu malzemesi olarak kulağa hoş geldiği şekilde sonradan kendimiz ekleriz. Türk insanının en çok zorlandığı konu da burasıdır. Hep kelime aralarına bir şeyler ekleme ihtiyacı hisseder. Oysa yaptığı şey olmayanı koyma çabasıdır.

baba-cığım = benim baba
gide-cegini = gidecek
sev-diğimi = seviyorum
hasta olduğumuzu = hastayız

Sizi biraz daha aydınlatabilmek için aşağıda ingilizce örnekler verilmiştir. Lütfen dikkatlice inceleyiniz.

Give me.
Bana ver.
me = bana

Take me.
Beni götür.
me   = beni

I like her.
Ondan hoşlanıyorum.
her = ondan “from gelmez.”

I hate you.
Senden nefret ediyorum.  
you  = senden “from gelmez.”

I will paint the wall.
Duvarı boyayacağım.
the wall = duvarı

Don’t touch the wall.
Duvara dokunma.
the wall = duvara    “to gelmez.”


İngilizcede Fiillerin Diziliş Mantığı

İngilizce bir cümle yapılırken eğer cümlede birden fazla fiil varsa, bir cümlede sadece tek yüklem olur kuralı gereği yüklemden sonra gelen tüm fiiller Türkçe çevirilerindeki eklere bakılmaksızın hep mastar olmak zorundadır. ( Yapısal istisnalar haricinde.)

S  V yüklem + mastar ( to V ) +  Nesne + Belirteç + Yer + Zaman

Eğer cümlede bir yüklem varsa ve " yüzmek, yüzmeyi, yüzmeye, yüzmek için, yüzmekten, yüzecek ..." kelimeleri, cümle içinde ikinci veya çokuncu fiil olarak kullanılacaklarsa, İngilizce cümle dizilişi içinde hep mastar yani " to swim " olarak yer alırlar. Bizlerse kelime sonlarına İngilizcede olmayan " -yi, -ye, -için, -mekten, -ecek " gibi ekleri koymaya çalışarak İngilizce içinde anlamsız cümleler ortaya çıkartırız.

yüzmek =  to swim
yüzmek istiyorum.

yüzmeyi =  to swim
yüzmeyi seviyorum.

yüzmeye  = to swim
yüzmeye çalış.

yüzmek için = to swim
yüzmek için hazırım.

yüzmekten =  to swim
yüzmekten nefret ederim.

yüzecek = to swim
yüzecek zamanım yok.

I want to swim.
Yüzmek istiyorum.
to swim = yüzmek

I like to swim.
Yüzmeyi seviyorum.
to swim = yüzmeyi

Try to swim.
Yüzmeye çalış.
to swim = yüzmeye

I am ready to swim.
Yüzmek için hazırım.
to swim = yüzmek için

I hate to swim.
Yüzmekten nefret ediyorum.
to swim = yüzmekten

I don’t have time to swim.  
Yüzecek zamanım yok.
to swim = yüzecek  


Erhan SARIOĞLU

Kişiye Özgü İngilizce eğitiminde 20 Yıllık İmza


SİSTEM BİLGİLERİ FAYDALI BİLGİLER   COPYRIGHT
ANASAYFA TÜRKÇE MÜLAKATI İÇERİĞİ ZİYARETÇİ YORUMLARI ©2013 | ERHAN SARIOĞLU
MATEMATİKSEL İNGİLİZCE NEDİR KELİME TÜRETME KİMLER ÖĞRENCİMİZ online ingilizce
İNGİLİZCE CÜMLE YAPISI KİTAP & ÖZET DERSLER DERSLERE KATILIM KOŞULLARI
20 SORUDA SAYISAL İNGİLİZCE FACEBOOK SAYFASI RADIO ENGLISH FM ® Call us Now!
FOLLOW US 0212 227 73 32
© Radio English FM | © English FM | © Bir Başka Gözden İngilizce

© Matematiksel İngilizce | © Sayısal İngilizce are trademarks.
Matematiksel İngilizce Eğitimi ® 5-6 Ayda İngilizce Kursu
Adım Adım ingilizce 5 Ayda Matematiksel ingilizce kursu  
Kelimeler : ingilizce - ingilizce dersleri - ezbersiz ingilizce - ingilizce kursları - kursu - pratik ve hızlı ingilizce - ingilizce öğreniyorum - en iyi ingilizce kursu